Utbildning – Rådgivning – Analys

För Sågverks och Träindustrin

Utbildning i Produktionsteknik

I utbildningen ingår grundläggande produktionsekonomi med syfte att öka förståelsen för hur olika faktorer påverkar företagets resultat.
Utbildningsmaterialet är baserat på praktiska händelser och exempel.

Kvalitetssortering

Grundläggande utbildning i kvalitetssortering av sågade trävaror samt uppföljning av sorteringsresultat.

Ledarskap

Utbildningen vänder sig till de personer utan tidigare utbildning inom ledarskap. Utbildningen syftar till att utveckla egenskaper och kunskap för effektivt ledarskap.

Företagsspecifika Utbildningar

Träutbildningscenter Nord AB arrangerar och genomför de flesta former av utbildningsaktiviteter. Genom ett brett nätverk av erfarna samarbetspartners kan vi erbjuda attraktiva och mycket konkurrenskraftiga utbildningsprogram och utbildningsinsatser.

Produktions- & Produktivitetsanalyser

Vi genomför analys av befintlig maskinutrustning samt kapacitets-/utbytesnivå och er organisation. I programmet kan även fastställande av kvalitetskostnader ingå. Efter genomförd och rapporterad analys kan vi också leverera åtgärdsprogram.

Leverans & Garantiprov

Fastställande av utlovade kapacitetsnivåer i samband med nyinvesteringar av maskinutrustningar.