Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

TUC är kansli för Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum. Föreningen har i dag ca 600 medlemmar.

Ett nätverk för träteknisk utveckling

STTF:s mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Bli medlem i  branschföreningen – Det naturliga steget!Kansliet

Tomas Ivarsson
Tfn: 070-336 17 94

Niklas Eklund
Tfn: 070-208 64 08

Robert Andersson (ekonomi)
Tfn: 070-692 21 84

Adress

Storgatan 93
903 33 UMEÅ

Övriga uppgifter

Fax: 090-17 14 28
Postgiro: 19 36 06-1
Bankgiro: 5855-6291
Org nr: 802003-3505