TUC – Träutbildningscentrum Nord AB

En naturlig resurs i kompetensfrågor

Träutbildningscentrum Nord AB är en av branschens största kompetensrådgivare gentemot sågverk och den träförädlande industrin

Vårt företag erbjuder kompletta personalutvecklingsprogram för samtliga medarbetare oavsett nivå. Vår styrka och affärsidé är att utifrån noggranna analyser planera och genomföra utbildningar anpassade utifrån företagets förutsättningar och individernas behov.

Vi  genomför också produktivitetsstudier och upprättar åtgärdsprogram för ökad effektivitet och förbättrade produktionsflöden.

Träutbildningscentrum har en bred och lång erfarenhet från industrins verksamhet, där vi med hjälp av känd teknik och pedagogiska arbetsmetoder aktivt deltar med att utveckla framtidens träindustri.

Träutbildningscentrum upprätthåller även kanslifunktioner för Sawtec och Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum